FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Biodizel

biodizel

Biodizel je tečno gorivo proizvedeno iz biljnih ulja ili iz korišćenih ulja i masti. Biodizel veoma čisto sagoreva i podseća na standardni dizel; proizvodi se od ulja koje se dobija od suncokreta, soje ili uljane repice pomoću metanola i katalizatora. Po hemijskom sastavu je mešavina metil estara masnih kiselina. Ovo gorivo jeste obnovljivi izvor energije jer se troši onom brzinom kojom se obnavlja. Gorivo je delom nižeg energetskog sadržaja, ali sadrži veći procenat kiseonika što pomaže boljem sagorevanju.

Konvencionalni dizel motori bez teškoća koriste gorivo sa 20 odsto biodizela, a mnogi novi motori već mogu da koriste i čist biodizel. Biogoriva ne zahtevaju proizvodnju novog automobila odnosno novog automobilskog motora, ona već sada imaju veliku prednost nad vodoničnom tehnologijom koja je tek u začetku.

Ova kompatibilnost sa postojećim motorima podstakla je mnoge zemlje da se okrenu biogorivu, uverene da će na taj način moći da smanje troškove fosilnih goriva. Evropska zajednica je sebi odredila za cilj da do 2010. godine koristi šest odsto biodizela, što će značiti petostruko povećanje uzgoja biljaka od kojih se proizvodi etanol.

 

biodizel

Šta je biodizel?


Tečno bio gorivo, proizvedeno iz biljnih ulja I masti ili upotrebljenih ulja i masti
Kao osnovna sirovina se najčešće upotrebljava ulje uljane repice, soje, suncokreta i masti životinjskog porekla.
Obnovljivi izvor – eksploatišemo ga se istom brzinom kojom se i obnavlja;
Po hemijskom sastavu biodizel je mešavina metil estara masnih kiselina (FAME);
Biodizel je, tehnički, adekvatna zamena za dizel od fosilnog porekla i ne zahteva nikakve modifikacije dizel motora
Karakteristike biodizela su slične običnom dizelu a poboljšanje proizilazi iz sadržaja kiseonika u biodizelu, koji obezbeđuje bolji proces sagorevanje i poboljšava podmazivanje, što delom kompenzuje uticaj nižeg energetskog sadržaja
Koristi se kao čist ili pomešan sa dizelom fosilnog porekla (B100, B20, B5 ili B2 – broj označava procentualno učešce biodizela u mešavini)

 

biodizel

Prednosti biodizel goriva u odnosu na dizel

Tehnički aspekti:

Obezbeđuje bolje paljenje i mazivost motora što znači veću efikasnost i trajnost
Bezbednije za čuvanje i rukovanje: tačka paljenja oko 150 °C – fosilnog dizela oko 70 °C
Ne zahteva prepravke na motorima
Nije potrebno menjati transportne i skladišne sisteme radi korišćenja biodizela

Ekološki aspekti:
Smanjena emisija gasova staklene bašte, čestica i aromata: CO2, CO, SO2, NO2, čađ, benzol, toluol
Netoksičan
Bio-degradabilan

Energetski aspekti:
Osnovne sirovine obnovljive i korišćenje već iskorišćenih jestivih ulja i masti
Umanjuje potrebe za uvozom nafte i rizik u snabdevanju

biodizel

Ekonomski aspekti:

Na makroekonomskom nivou, razvoj proizvodnje biodizela utiče na sledeće indikatore:
Zaposlenost
Povećanje industrijske proizvodnje
Dodatno prelivanje sredstava ka poljoprivredi
Doprinos ekonomskom razvoju ruralnih sredina
Povećanje deviznih rezervi
Smanjenje zavisnosti energetskih parametara od spoljnih faktora.

 

Zašto Biodizel?


biodizel
Potrebe za povećanom sigurnosti u snabdevanju tečnim gorivom za transportni sektor i poljoprivredu pomoću obnovljivog izvora;
Potreba da se koristi kao gorivo u dizel motorima koje manje zagadjuje okolinu, a istovremeno ne zahteva prepravke na motorima i može se mešati sa fosilnim dizelom;
Obezbeđuje korisniku pouzdano gorivo sa nižom cenom.
Rešenje problema: smanjena emisija gasova (pogotovo CO2) koji učestvuju u efektu staklene bašte i njihov uticaj na globalnu klimu;
Ratifikacijom Kyoto protokola EU se obavezala da smanji ukupnu emisiju gasova za 8% do 2012. u poredenju sa nivoom 1990. godine;
Zemlje članice Evropske unije moraju da obezbede minimalne proporcije biodizela i ostalih obnovljivih goriva na svojim tržištima;
Referentna vrednost postavljenih ciljeva Direktiva 2003/30/EC (izračunata na osnovu energetskog sadržaja za ukupan benzin i dizel gorivo): 2% do 31. decembra 2005., 5.75% do 31. decembra 2010., Evropska Komisija utvrduje dalji progres.

 

 

Prodaja oprema za Biodizel

Inovacija se zasniva na fleksibilnoj i modularno mobilnoj tehnologiji transesterifikacije, koja omogućava konverziju otpadnih restoranskih ulja i masti pri čemu se dobija kvalitet proizvoda adekvatan proizvodu dobijenom od rafinisanih ulja i masti a po standardu EN 14214.

Biodizel

Ugrađena modularna jedinica za evaporaciju i destilaciju metanola, koja omogućava efikasno i maksimalno skorišcenje neizreagovanog metanola.

 

Biodizel
Biodizel
 

 

 

 

 

Prednosti postrojenja BD-3000 / 1000 tona godišnje

 

Mogućnost prerade širokog spektra teških ulaznih sirovina kao što su biljna ulja, restoranska ulja, masti i životinjske masti.

Ugrađeni sistem za vakum destilaciju metanola koji se vraća u proces omogućava maksimalno iskorišćenje sirovina a rafinacija biodizela se vrši suvim postupkom bez stvaranja bilo kakvih otpadnih voda i drugih materijala što doprinosi maksimalnoj zaštiti životne sredine.

Postrojenje je mobilno te lako za manipulaciju i održavanje. Visoka tehničko - tehnološka efikasnost obezbeđuje brzi povrat investicije.

Mi koristimo naš biodizel u svim našim vozilima bez ikakvih prilagođavanja i bez problema u eksploataciji vozila.


Ulazno - izlazni podaci po šarži


Ulaz Izlaz Dimenzije BD-3000 reaktora (instalirano na paleti)
 • Sirovina (ulje/mast): 220 litara
 • Metanol: 35 litara
 • Katalizator: 2 kg
 • Biodizel: 220 litara
 • Sirov glicerin: 25 litara

  • Širina: 200 cm
  • Visina: 300 cm
  • Dužina: 400 cm
  • Težina: 1800 kg

 

 

Specifikacija: BD-3000 / 1000 tona godišnje

Reaktor je 280 litara zapremine od visokokvalitetnog prohronskog čelika
2
Proizvodnja po šarži: 3000 litara biodizela
24h
Priključak na mrežu: 3×380V, 50Hz
Separator
3
Jonska posuda
2
Glicerinska posuda / 150l
1
Vakum Pumpa
1
Električna pumpa 0.55KW / 60 litara u minuti
5
Rezervoar i mešač za Methoxid od 60 litara, izrađen od prohronskog čelika
1
Podešavajući digitalni termoregulatori i digitalni indikatori temperature
4
20 i 5 mikronski krajnji filter
2
Prohronske armature i ventili
Taloženje potrebno
Pranje biodizela sa vodom nepotrebno
Vakum destilacija metanola
da
Ponovno iskorišćenje metanola
100%
Kvalitet proizvoda odgovara standardu EN 14214
Pogon se isporučuje po sistemu ključ u ruke
Garancija na prohronske rezervoare 5 godina
Garancija na pokretne elemente je 1 godina (garancija se prenosi sa proizvođača)
Pogon se isporučuje sa tehničko-tehnološkim uputstvima